Strona główna » Blog » Nowoczesne systemy do mycia powierzchni szklanych

Nowoczesne systemy do mycia powierzchni szklanych

Nowoczesne systemy do mycia powierzchni szklanych

Dziś mycie powierzchni szklanych to profesjonalna branża, na którą zapotrzebowanie jest większe niż kiedykolwiek. W Polsce w branży czystościowej wciąż znajdują zastosowanie tradycyjne metody mycia okien. Ich efekty są zadowalające w przypadku niedużych obiektów. Jednocześnie można stwierdzić, iż nowoczesne technologie są ich świetną alternatywą, a wiele zagranicznych firm sprzątających poprzez swoje przedstawicielstwa w naszym kraju wprowadza nowoczesne rozwiązania do użytku. Sytuację tę można zaobserwować w sektorze mycia okien i powierzchni gładkich, a zwłaszcza tych na dużych wysokościach – tam, gdzie dostęp do mytej powierzchni jest utrudniony.

Rodzaje nowoczesnych systemów do mycia okien i powierzchni szklanych

Spośród szerokiej gamy systemów każdy spełnia określone kryteria, by doskonale dopasować się do oczekiwań klienta. Zasada działania nowoczesnej techniki utrzymania czystości powierzchni szklanych opiera się głównie na wykorzystaniu podczas procesu mycia demineralizowanej wody oraz szerokiej gamy specjalistycznych teleskopowych kijów z przepływem wody i wyposażonych w szczotki. Główna różnica między systemami polega na ich przeznaczeniu.

Wyróżniamy zatem system Residential, przeznaczony przede wszystkim dla właścicieli domów mieszkalnych i niedużych obiektów — tam, gdzie produkcja demineralizowanej wody nie musi być duża. To urządzenia do niewielkich zadań.

Natomiast systemy Professional zostały stworzone z myślą o pracach na większą skalę. Systemy profesjonalne są mobilne lub statyczne, do pracy wewnątrz budynku lub na zewnątrz, produkują zimną lub gorącą ultra czystą wodę. Na skuteczność urządzeń wpływa odpowiedni dobór kijów teleskopowych. W szerokiej ofercie występują wykonane z włókna szklanego lub węglowego, przystosowane do pracy na wysokości 21 m. Ceny tych systemów kształtują się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zasada działania

Kluczową ideą tej metody jest wykorzystanie fizykochemicznych właściwości oczyszczonej wody jako środka myjącego — bardzo agresywnego w swym działaniu, a jednocześnie bardzo bezpiecznego dla otoczenia. Ze względu na swoje własności demineralizowana woda dąży do połączenia się z innymi związkami. Jak wiadomo, woda, której używamy na co dzień, to nie tylko cząsteczka złożona z dwóch atomów wodoru i atomu tlenu.

Aby uzyskać z wody kranowej substancję o pomiarze cząstek stałych 0 ppm (ilość cząsteczek związku chemicznego przypadającego na 1 milion cząsteczek roztworu), opracowano specjalny zestaw filtrów. Otrzymywana woda jest doskonałym środkiem czyszczą- cym, absolutnie nie wymagającym dodatkowego użycia detergentów. Pozbawiona substancji balastowych woda bardzo dobrze łączy się z zabrudzeniami, a wysychając na gładkich powierzchniach — z łatwością odparowuje, nie pozostawiając nieestetycznych smug i zacieków.

Kilka porad praktycznych

Systemy do mycia okien są uniwersalne, doskonale radzą sobie z zabrudzeniami atmosferycznymi i komunikacyjnymi (kurz, błoto, porosty, tłuszcz). W celu zwiększenia skuteczności można użyć gorącej wody demineralizowanej, która ma jeszcze lepsze właściwości czyszczące. Taki system bardzo dobrze spisuje się podczas zimy, do temperatury -10°C.

Dobra ergonomia

Dzięki wykonanym z włókna węglowego teleskopowym kijom, pozwalającym na zachowanie zasad ergonomii podczas pracy, można dotrzeć bez problemu do najmniej dostępnych powierzchni. Aby uzyskać jak najlepsze efekty, należy pamiętać o kilku zasadach. W technice bieżącego mycia należy bardzo dobrze wyszorować ramy, później umyć szybę, a następnie bardzo obficie spłukać je wodą. Ważne jest, aby proces mycia odbywał się z góry na dół. Należy regularnie kontrolować jakość produkowanej wody, aby był jak najbliższy 0 ppm.

Błędy podczas mycia okien

Wyeliminowanie podstawowych błędów pozwoli na uzyskanie doskonałych efektów, którymi można cieszyć się przez czas znacznie dłuższy aniżeli w przypadku tradycyjnego mycia.

Najczęściej pojawiające się błędy w praktycznym zastosowaniu systemów:

 • oszczędność wody w procesie mycia powierzchni szklanych,
 • mycie w kierunku z dołu do góry, wówczas zabrudzenia z wyższych pokładów spływają na wcześniej umyte powierzchnie,
 • zapominanie o dokładnym wyszorowaniu ram,
 • brak kontroli jakości produkowanej wody i nieprzestrzeganie zasad użytkowania systemów filtracyjnych.

Podsumowując wszystkie istotne zagadnienia, warto wskazać zalety wyżej opisanych systemów:

 • niezawodność, wysoka skuteczność i efektywność
 • usuwanie z łatwością zanieczyszczeń z różnych powierzchni, bez pozostawiania zacieków i smug
 • możliwość dotarcia z łatwością do trudno dostępnych miejsc aż do 21 m wysokości — dzięki kijom teleskopowym
 • przyjazność dla środowiska, brak potrzeby używania detergentów
 • dwa razy dłuższa odporność czyszczonej powierzchni na zabrudzenia w porównaniu do powierzchni czyszczonych tradycyjnymi metodami
 • jednoczesne czyszczenie ram okiennych i szkła
 • mycie okien nie narusza prywatności użytkowników budynku
 • bezpieczny (bez drabiny i podnośników) i szybki (do 200m2 /h) proces mycia
 • zastosowanie systemu z podgrzewaniem wody daje najlepsze efekty przy uporczywych zabrudzeniach, gwarantując również pracę w okresie zimowym do -10°C
 • zachowanie zasad zdrowia i bezpieczeństwa pracy wg europejskiego prawa.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top